Arbetsmiljö
Ergonomi
Lokaler
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Hälsa
Besvär
Livsstil
Ledarskap
Krav
Kontroll
Stöd
Analysen omfattar totalt 26 områden
inom Arbetsmiljö, Hälsa och Ledarskap


Med våra analysmetoder får du en samlad bild av ditt företags styrkor
och utvecklingsmöjligheter inom arbetsmiljö, hälsa och ledarskap.

Vår målsättning är att ge korrekta beslutsunderlag, skapa verkningsfulla
insatser och sammantaget vara en lönsam investering.

Vår samlade kompetens skapar mervärde för kunden.


ERA Gruppen , Box 690 , 114 79 Stockholm info@eragruppen.se, tel 08 778 90 60